Vandrarhemmet kommer att drivas i ny regi 2017.
Tack alla gäster för 10 härliga år!
Glöm inte att livet är här och nu!
Inger Eckert

 

The hostel will be operated under new management in 2017.
Thanks all guests for 10 glorious years!
Do not forget that life is here and now!
Inger Eckert